Scroll to top
office

Verejný sektor

Opakované dodávky kancelárskeho nábytku

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Žilinská univerzita v Žiline
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.